декември 3, 2023

Мануела

54 000 лева са необходими за изграждането на рампа за Мануела Горсова. Средствата са необходими, за да...
Мануела Горсова все още не може да говори, но разбира всичко, което й казват, научи Скандални. „Мечтая...