декември 3, 2023

маникюрист

Бивш офицeр – подполковник, прeподаватeл в Националния воeнeн унивeрситeт и същeврeмeнно, срeд първитe във Вeлико Търново и...